Małek Józef

  Józef Małek “Tygrys” ur. 1923 r.     Urodził się 10 czerwca 1923 r. we wsi Seredzice, w województwie kieleckim. W rodzinnej wsi ukończył szkołę powszechną, a w Radomiu do września 1939 r. ukończył dwie klasy w Szkole Technicznej. Należał do harcerstwa. W styczniu 1940 r. wstąpił do organizacji “Orła Białego” i przyjął pseudonim … Czytaj dalej Małek Józef