Marcinkowski Stanisław

Stanisław Marcinkowski ps. „Sosna” (1886-bd)

Urodził się 15 lipca 1886 roku w Bodzentynie w powiecie kieleckim. Z zawodu był szewcem. Od 1904 r. należał do Polskiej partii Socjalistycznej. Był agitatorem, propagandystą, organizatorem kół PPS oraz przewodniczącym koła fachowego szewców PPS w Kielcach. W 1905 r. organizował strajk szewców i kamaszników w Kielcach. Z polecenia OKR PPS współorganizował koło PPS w Bodzentynie, które odtąd zaopatrywał w wydawnictwa partyjne. Od grudnia 1906 r. należał do PPS Frakcja Rewolucyjna. W 1909 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu kieleckim. W 1911 r. zwolniono go i oddano pod nadzór policyjny. W okresie międzywojennym mieszkał i pracował w Kielcach. Zmarł po 1933 r. Dokładnej daty śmierci nie znamy.