Matla Marian

Marian Matla ps. “Kajtek” (1927-1948)

Urodził się 27 stycznia 1927 roku w Szydłowcu. W latach II wojny światowej działał w konspiracji , po wojnie był żołnierzem podziemia niepodległościowego. Zatrzymany przez UB 10 sierpnia 1945 r. został oskarżony o posiadanie broni. Po półrocznym śledztwie Sąd Wojskowy skazał go w styczniu 1946 r. na trzy lata więzienia. Po amnestii z lutego 1947 r., skierowanej do żołnierzy podziemia, nie zaprzestał działalności. Był członkiem oddziału Aleksandra Życińskiego ps. „Wilczur”, posługiwał się pseudonimem „Kajtek”. Aresztowany w czasie potyczki na Wykusie z grupą pościgową UB, rannego przewieziono do więzienia w Kielcach. Został oskarżony o udział w związku zbrojnym w okresie od lipca 1947 do 21 kwietnia 1948 r. W październiku 1948 r. został skazany na karę śmierci. Najwyższy Sąd Wojskowy rewizję obrońcy pozostawił bez uwzględnienia. Marian Matla został rozstrzelany w lesie w Zgórsku 11 grudnia 1948 r. Miał 21 lat. Ciała nie odnaleziono do dziś.

Marian Matla upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.