Michałowicz Wojciech

Ksiądz Wojciech Michałowicz (1897-1942)

Urodził się 18 kwietnia 1897 r. w Broniszewicach k. Gniezna. Salezjanin. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1828 r. w Turynie. Od 1936 r. był dyrektorem salezjańskiego zakładu wychowawczego i szkoły rzemieślniczej prowadzonej przez księży salezjanów w Kielcach. W czasie okupacji w kazaniach potępiał szmalcowników, kolaborantów i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób współpracowali z okupantem. Został aresztowany 10 lutego 1941 r.  5 kwietnia  z kieleckiego więzienia został przewieziony został  do obozu w  Auschwitz. Miał numer 13157. Stamtąd trafił do Dachau, gdzie przeszedł operację. W obozie poinformowano go, że wyrokiem sądu w Kielcach został skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano w Dachau 9 stycznia 1942 roku.

Wojciech Michałowicz upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.