Nowacki Feliks

Ksiądz Feliks Nowacki (1879-1941)

Urodził się 24 lutego 1879 roku w Warszawie. Ukończył Seminarium Duchowne w Kielcach. Był m.in. administratorem parafii Chełmce. W 1920 r. został proboszczem parafii w Bielinach. Był aktywnym działaczem społecznym, założycielem  Kółka Rolniczego i Straży Pożarnej.  Jako zwolennik ruchu narodowego był sądzony nawet pod zarzutem rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny. Po wybuchu wojny włączył się w działalność konspiracyjną.  W nocy z 12 na 13 kwietnia (z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę) 1941 roku  został aresztowany przez Gestapo wraz z wikariuszem Bolesławem Charzewskim i kilkunastoma mieszkańcami Bielin. Główną przyczyną było to, że nie ukrywał swojej niechęci wobec wroga. Został przywieziony do kieleckiego więzienia, a stąd wywieziony do obozu w Auschwitz 23 maja 1941 r. Przebywał w bloku XI i otrzymał numer obozowy 15865. Zmarł w obozie w 20 grudnia 1941 roku.

Fotografia ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Ks. Feliks Nowacki upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.