Ostachowski Jan

Jan Ostachowski (1890-1940)

Urodził się w 1890 r. w Słuszowej k. Olkusza. Ukończył szkołę miejską w Olkuszu i szkołę górniczą. Pracował w kopalni Paryż w Dąbrowie Górniczej. Był członkiem SDKPiL, PPS Frakcja Rewolucyjna i Narodowego Związku Robotniczego. W 1910 ukończył kurs nauczycielski, był członkiem  i instruktorem Związku Strzeleckiego we Lwowie. W 1912 ukończył kur Polskich Drużyn Strzeleckich, zorganizował 50-osobowy oddział w rodzinnej wsi. W latach 1910-1914 był nauczycielem w Dąbrowie Górniczej. W czasie I wojny światowej walczył w 2. I 3. Pułku Piechoty Legionów. Był ranny pod Toporowcami i Rokitną. Ukończył szkołę podchorążych, został pierwszym komendantem Modlina. W czasie wojny polsko-bolszewickiej służył  w służbie informacyjnej, po wojnie służył w Słonimie, Wilnie i Kielcach. Był oficerem sądowym Sądu Rejonowego w stopniu kapitana. W latach 193-1933 był komendantem podokręgu Związku Strzeleckiego. W 1938 r. został wybrany posłem z listy Obozu Zjednoczenia narodowego. We wrześniu 1939 r. zgłasza się do wojska, walczy pod Iłżą. Po powrocie do Suchedniowa, gdzie mieszkał, nawiązuje kontakt z łącznikami z Kielc. W marcu 1940 r. zostaje aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu w Kielcach. Został rozstrzelany 12 czerwca 1940 roku w lesie na Stadionie.

Jan Ostachowski upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.