Piotrowski Michał

Michał Piotrowski (1837-1911)

Urodził się w 1837 roku. Uczestniczył czynnie w powstaniu styczniowym 1863 roku walcząc w oddziałach gen. Mariana Langiewicza. W rodzinnych pamiętnikach zapisano opowieść, jak Michał w czasie powstania wraz z panem Moszyńskim z Łoniowa wykazali się odwagą i podpalili stodołę, z której Rosjanie ostrzeliwali powstańców. W 1864 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu kieleckim, gdzie przebywał od 1 czerwca do 26 lipca 1864 r.

Przez większość swojego życia był związany z miejscowością Stodoły, której dzierżawcą był jego ojczym. Po jego śmierci dalej kontynuował dzierżawę majątku Stodoły. Od 1908 r. związał się z wioską Mierzanowice, gdzie zakupił majątek. Przez 10 lat pełnił obowiązki sędziego gminnego.

Zmarł 21 stycznia 1911 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Wojciechowicach.