Płachta Józef

Józef Płachta (1912-bd)

Urodził się 18 listopada 1912 roku (według aktu urodzenia), bądź jak mówią dokumenty 26 listopada 1912 roku w Bogucinie, województwo kieleckie, powiat kozienicki, gmina Policzna. Był synem Mikołaja i Stefanii z domu Puzio. 24.09.1933 roku ożenił się z Julianną z domu Majewska. Z dniem 16.01.1934 r. rozpoczął służbę w 1 kompanii granicznej Batalionu KOP “Snów”, a od 05.03.1935 r. służył w Batalionie KOP “Stołpce”.  06.03.1936 roku został przeniesiony do rezerwy.  Do 1942 r. był pracownikiem Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach (dawniej Zagożdżon). W 1942 roku (prawdopodobnie styczeń bądź luty) został aresztowany w nieznanych okolicznościach.

Z informacji pozyskanych od najstarszej córki Józefa – Stanisławy wynika, że został on przewieziony do więzienia w Kielcach (prawdopodobnie wcześniej przebywał w radomskim więzieniu przy ul. Kościuszki), gdyż właśnie tam jego córka widziała go po raz ostatni w życiu. Został przywieziony do KL Auschwitz w dniu 12.11.1943 r. transportem z dystryktu radomskiego. W obozie oznaczono go numerem 162541.

Był osadzony w obozie Birkenau. Wg listy przeniesionych stworzonej przez obozowy ruch oporu w dniu 20.8.1944 r. został przeniesiony do KL Natzweiler. Dalsze jego losy są nie znane, jednakże z wiadomości pochodzących z Arolsen śmierci w Natzweiler nie stwierdzono.

Józef Płachta upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.