Plech Stanisław

Stanisław Plech ps. „Pałka” (1899-1944) Urodził się 21 grudnia 1899 roku w Mniowie koło Kielc. Był synem Piotra i Tekli z domu Orłowskiej. W listopadzie 1918 r. został powołany do służby wojskowej i brał udział w walkach na wschodnich rubieżach Polski. W czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. był żołnierzem frontowym. Za walkę został odznaczony … Czytaj dalej Plech Stanisław