Pucułek Jan

Jan Pucułek (1888-1942)

Urodził się 7 kwietnia 1888 r. w Woli Sienieńskiej. Był mistrzem szewskim. Został aresztowany przez gestapo 28 lutego 1942 r. za przynależność do ZWZ-AK. W śledztwie do 4 kwietnia 1942 r. przebywał w areszcie w Ostrowcu Świętokrzyskim, a następnie do 4 czerwca 1942 r. w więzieniu kieleckim. Stąd przewieziony został w transporcie do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz Birkenau. Miał numer więźniarski 37863. Z racji wieku nie został ujęty w ewidencji obozowej jako więzień przeznaczony do natychmiastowej zagłady. Egzekucję odwlekano , ponieważ był przydatny w obozie jako szewc. Został zamordowany w Auschwitz 13 października 1942 r.

Jan Pucułek upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.