Rafalski Zygmunt

Zygmunt Rafalski ps. „Sulimczyk” (1912-2000) Urodził się 28 października 1912 roku w Wolanowie w powiecie radomskim. Przed wybuchem wojny ukończył cztery lata studiów chemicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskimi. W czasie studiów związał się z Obozem Narodowo-Radykalnym. Został zmobilizowany do 28. Dywizjonu Artylerii Ciężkiej i jako oficer obserwacyjny … Czytaj dalej Rafalski Zygmunt