Rewucki Adolf

Adolf Rewucki (1906-1942)

Urodził się 29 marca 1906 r. w Słopcu. W 1930 r. odbył kurs podoficerski w Przemyślu. Od 1932 r. mieszkał w Kielcach, gdzie do 1939 r. pracował w służbie więziennej. W czasie wojny nie zgłosił się do pracy. W lutym 1941 r. został aresztowany przez gestapo i osadzony w kieleckim więzieniu przy ul. Zamkowej. 23 maja 1941 r. został wysłany transportem do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Miał numer obozowy 15882. Zmarł w obozie 20 stycznia 1942 r.

Fotografia ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Adolf Rewucki upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.