Robakowska Józefa

Józefa Robakowska ps. „Fatrowa”, „Stara Fatrowa” (1860-bd)

Urodziła się w 1860 roku. Była prostą niepiśmienną kobietą mieszkającą w Kielcach. Miała męża Józefa i syna Stanisława, obaj bojowcy PPS.

W latach 1905-1907 należała do Polskiej Partii Socjalistycznej i PPS Frakcji Rewolucyjnej. W swoim domu utrzymywała skład broni i amunicji Organizacji Techniczno-Bojowej, Organizacji Bojowej PPS, OB PPS Fr. Rew. Zajmowała się przenoszeniem broni na miejsca akcji bojowych. 18 lutego 1907 r. została aresztowana wskutek wsypy prowokatora Jana Lipińskiego. Była osadzona w kieleckim więzieniu i skazana na 3 lata zesłania.

W okresie międzywojennym mieszkała w Kielcach do 1929 roku, a później w Rzeszowie. Należała do Stowarzyszenia byłych Więźniów Politycznych. W 1931 r. została odznaczona Krzyżem Niepodległości. Nie znamy dokładnej daty jej śmierci.