Rutkiewicz Maria

Maria Rutkiewicz ps. „Janina”, „Aleksandra” (1870-bd)

Urodziła się 8 grudnia 1870 roku w Podzamczu Chęcińskim w powiecie kieleckim.  Mieszkała i pracowała jako krawcowa w Kielcach. Ukończyła 3 klasy progimnazjum. Była matką Edwarda i Władysława, bojowców kieleckiej OB PPS. W latach 1905-1909 należała do Polskiej Partii Socjalistycznej i PPS Frakcji Rewolucyjnej. W jej mieszkaniu odbywały się zebrania Lokalnego Komitetu Robotniczego PPS oraz kół fachowych PPS. Była także „techniczką” bojową Organizacji Bojowej PPS i OB PPS Fr. Rew. Przenosiła i przewoziła broń do składów bojowych i na miejsca akcji. Prowadziła wywiad wśród Rosjan dla potrzeb OB. PPS. W latach 1907-1908 w jej mieszkaniu był punkt ukrycia się dla przyjeżdzających członków Lotnego Oddziału Bojowego PPS Fr. Rew. Zorganizowała stałą pomoc żywnościową dla więźniów politycznych w Kielcach. 1 lipca 1909 r. została aresztowana i osadzona w kieleckim więzieniu. Sąd skazał ją na 3 lata więzienia i wieczne zesłanie do guberni irkuckiej. Zwolniona po rewolucji lutowej w 1917 r. Do Kielc wróciła w 1918 r. W okresie międzywojennym mieszkała i pracowała w Kielcach. Należała do PPS i Stowarzyszenia byłych Więźniów Politycznych. Od 1929 r. przebywała na emeryturze. W 1931 r. została odznaczona Krzyżem Niepodległości. Nie znamy daty jej śmierci.