Smółka Franciszek

Ks. Franciszek Smółka (1839-1928)

Urodził 11 listopada 1839 roku w Wojkowicach Kościelnych w powiecie olkuskim.

W 1858 r. ukończył pięcioklasową szkołę filologiczną w Pińczowie i wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach.

5 lipca 1863 r. został wyświęcony na kapłana i wysłany na wikariusza do Włoszczowy. Następnie został wikarym w Kurzelowie i Będzinie, a od 29 lipca 1864 r. powierzono mu administrację parafii Kluczewsko.

24 sierpnia 1864 r. ks. Smółka został aresztowany przez Rosjan w Kluczewsku i zabrany do Włoszczowy. Władze wojskowe osadziły go od 25 sierpnia w więzieniu kieleckim pod zarzutem politycznym. Decyzją naczelnika wojennego na okręg radomski z 15 grudnia 1864 r. musiał zapłacić grzywnę za udział w powstaniu styczniowym. Ponadto odmówiono mu zgody, aby pozostał proboszczem w Kluczewsku. W więzieniu przebywał do 17 grudnia 1864 r.

Po wyjściu na wolność został wikarym w Koziegłówkach, a w 1873 r. proboszczem w Węgleszynie. Od 1880 r. pełnił stanowisko proboszcza i dziekana włoszczowskiego. W 1894 r. został proboszczem w Olkuszu.

Ks. Marcin Smółka (z lewej) z ks. Janem Wiśniewskim przy Srebrnym Krzyżu Gwarków. Archiwum parafii św. Andrzeja w Olkuszu (Źr. foto https://www.biblioteka.olkusz.pl/images/do-pobrania/ilcusiana_9.pdf)

Ks. Franciszek Smółka zmarł 4 września 1928 roku w Olkuszu i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Źródło: http://powstanie1863.zsi.kielce.pl/index.php?id=n15