Sobieraj Jan

Jan Sobieraj (1896-1944)

Urodził się 3 września 1896 r. w Przełaju (pow. jędrzejowski). Został aresztowany przez Niemców na skutek anonimowego donosu 29 maja 1944 r. za ukrywanie partyzantów. Na śledztwo przewieziono go do więzienia w Kielcach. W odwecie za akcję partyzantów na strażników niemieckiej akcyzy tytoniowej w lesie koło miejscowości Kaziny, hitlerowcy rozstrzelali 19 czerwca 1944 r. w tym samym miejscu 32 osoby przywiezione z kieleckiego więzienia, głównie mieszkańców Wodzisławia i pow. Jędrzejowskiego, w tym Jana Sobieraja.

Jan Sobieraj upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.