Sokalski Tadeusz Józef

Józef Tadeusz Sokalski (1924-bd)

Urodził się w Niestachowie 14 września 1924 roku. Za namową brata Wacława wstąpił do konspiracji. Został aresztowany przez gestapo razem z bratem podczas konspiracyjnego spotkania grupy. Był jednym z uczestników brawurowej ucieczki  z kieleckiego więzienia gestapo 30 listopada 1942 r.. Po ucieczce przerzucony został z bratem Wacławem do Warszawy. Jego dalsze losy są nieznane. Prawdopodobnie zginął w Powstaniu Warszawskim lub bezpośrednio przed nim.

Tadeusz Józef Sokalski upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.