Stachurska (Kołodziejczyk) Aniela

Aniela Stachurska (Kołodziejczyk) (1895-1945)

Urodziła się w lipcu 1895 r. Została aresztowana przez gestapo wraz z rodziną we własnym domu  przy ul. Wesołej. Z kieleckiego więzienia została wysłana transportem do obozu w Ravensbruck, gdzie trafiła 23 maja 1944 r. Z Ravensbruck wraz z córką Alicją była transportowana do kolejnych obozów. Pracowała w fabryce amunicji koło Hannoveru, a stamtąd w marszu śmierci wraz z innymi więźniarkami, przeszła z córką do obozu Bergen Belsen, gdzie z chorób i wycieńczenia zmarła w maju 1945 r.

Aniela Stachurska upamiętniona jest na Murze Pamięci OMPiO.