Staroń Stanisław

Stanisław Staroń ps. “Błysk”, “Grom” (1928-1952)

Urodził się 8 sierpnia 1928 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Był synem Antoniego Staronia. Będąc pracownikiem Huty Ostrowiec wspólnie z Wacławem Wątrobą – byłym członkiem AK, założył we wrześniu 1946 (1947) r. organizację podziemną „Błyskawica”. 4 listopada 1951 r. został aresztowany w Ostrowcu Św. przez funkcjonariuszy PUBP. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach na sesji wyjazdowej w Ostrowcu Św. z 26 lutego 1952 r. został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 11 czerwca 1952 r. o godz. 22.00 w więzieniu w Kielcach. Szczątki Stanisława Staronia zostały odnalezione w czerwcu 2018 r. w wyniku prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na Cmentarzu Rzymskokatolickim „Piaski” w Kielcach.

Stanisław Staroń upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.