Tomczyk Franciszek

Ks. Franciszek Tomczyk (1904-1982) Urodził się 30 stycznia 1904 roku w Pełczyskach k. Pińczowa. Pochodził z rolniczej rodziny Tomasza i Apolonii z Dziemiowskich. Ukończył szkołę powszechną w Pełczyskach, a następnie państwowe gimnazjum im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie. Dla uzyskania pełnego wykształcenia na poziomie szkoły średniej rozpoczął naukę w liceum humanistycznym istniejącym przy seminarium w Kielcach. … Czytaj dalej Tomczyk Franciszek