Wajda Franciszek

Ks. Franciszek Wajda (1908-1972) Urodził się 28 maja 1908 roku w Zagorzanach w powiecie miechowskim. Był synem Piotra i Antoniny z Sokołów. Ukończył szkołę podstawową w Słaboszowie i rozpoczął naukę w gimnazjum w Będzinie. Po roku przeniósł się do Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Katowicach, gdzie w czerwcu 1928 r. otrzymał świadectwo dojrzałości. W latach 1928-1933 uczęszczał … Czytaj dalej Wajda Franciszek