Wieczorek Stanisław

Stanisław Wieczorek (1902-1941)

Urodził się w 7 kwietnia 1902 r. w Kielcach. Był elektrykiem. Pracował na kolei. Kolportował prasę konspiracyjną, m.in. do Jędrzejowa.  Niemcy aresztowali go w domu w Kielcach przy ul. Chęcińskiej 14 sierpnia 1941 roku. Po miesiącu z kieleckiego więzienia został wysłany transportem do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Władze obozowe przysłały zawiadomienie do Kielc, że został stracony w Auschwitz w dniu 11 listopada 1941 r.

Fotografia ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Stanisław Wieczorek upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.