Zamoyski Jan Tomasz

Jan Tomasz Zamoyski ps. „Florian” (1912-2002) Urodził się w 1912 roku w Klemensowie koło Zamościa. Pochodził z rodu Zamoyskich herbu Jelita. Był synem Maurycego Zamoyskiego, polityka i XV ordynata oraz Marii Róży z Sapiehów. Pierwsze lata życia spędził w Klemensowie. Po wybuchu I wojny światowej jego rodzina znalazła się najpierw w Białej Cerkwi, później w … Czytaj dalej Zamoyski Jan Tomasz