Zatorski Zbigniew

 

Zbigniew Zatorski ps. “Zator” (1910-1944)

Urodził się 11 grudnia 1910 r. Pochodził z Rejowa. Był łącznikiem komendy podobwodu „Morwa” ZWZ- AK, kolporterem prasy podziemnej i kurierem pracującym dla kancelarii  Okręgu AK. Miał pseudonim „Zator”. W 1943 r. został postrzelony w rękę przez funkcjonariuszy żandarmerii i od tego czasu poszukiwany przez gestapo ukrywał się . Aresztowano go  25 maja 1944 r.,  przewieziono do kieleckiego więzienia i poddano torturom. Został rozstrzelany podczas publicznej egzekucji w Skarżysku – Kamiennej 6 lipca 1944 r.

Zbigniew Zatorski upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.