Zep Józef

Józef Zep ps. “Kruk” (1905-1944)

Józef Zep urodził się 22 marca 1905 rok w Brześciu gm. Bliżyn, w rodzinie Franciszka i Florentyny z Gulów. w 1915 r. rozpoczął naukę w brzeskiej, czteroletniej Szkole Ludowej. Mimo trudności finansowych kontynuował edukację w gimnazjum koedukacyjnym w Skarżysku- Kamiennej. Musiał przerwać naukę w 1926 r. W 1927 r. Józef wstąpił do wojska jako poborowy. Po roku spędzonym w wojsku ponownie zaczął uczęszczać do gimnazjum. Egzamin maturalny zdał eksternistycznie w czerwcu 1931 r. w Kielcach. Po zdanej maturze Józef został studentem Uniwersytetu Warszawskiego, wydziału matematyczno-przyrodniczego, sekcji fizycznej. Ciężka sytuacja finansowa zmusiła go do przerwania studiów już po dwóch latach nauki. Powrócił do rodzinnej miejscowości, gdzie podjął pracę nauczyciela matematyki i fizyki.

W 1933 r. Józef poślubił Genowefę Ołownię. Rodzi im się córka Ewa. Syn Andrzej pojawia się na świecie w 1941 r. Józef stara się wrócić do nauki. Tym razem wybór pada na Szkołę Inżynierską im. H. Wawelberga i S. Rotwanda (1937 r.).

Po wybuchu wojny aktywnie włączył się w działalność konspiracyjną najpierw w ZWZ później AK.  Przyjął pseudonim „Kruk”. Doświadczenie ze szkoły podoficerskiej, sumienność i twardy charakter powodują, że zostaje dowódcą placówki w Brześciu. „Kruk” zostaje aresztowany w skarżyskim „Hasagu na „fali” zatrzymań spowodowanych działalnością zdrajcy Henryka Sobolowskiego „Chwata”. Śledztwo w kieleckim więzieniu trwało przeszło rok. 14 stycznia 1944 roku Józef Zep został rozstrzelany na ulicy Prostej koło wodociągów.

Józef Zep upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.