Żółkiewski Antoni

Antoni Żółkiewski ps. “Lin” (1896-1945)

Urodził się 12 czerwca 1896 roku. W latach 1915-1917 walczył w armii rosyjskie, w  1918 roku wstąpił do oddziałów generała Lucjana Żeligowskiego, walczył z bolszewikami. Od 1924 roku służył w Korpusie Ochrony Pogranicza, wykładał  w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu. W listopadzie 1938 roku objął dowództwo 5 Pułku Strzelców Podhalańskich w Przemyślu, walczył w kampanii wrześniowej. Podczas okupacji działał w Armii Krajowej w Okręgu Radom Kielce. Od sierpnia 1944 – do  października 1944 r.  był dowódcą 2 Dywizji Piechoty Legionów AK . Miał pseudonim „Lin”. 17 stycznia 1945 roku został aresztowany przez  NKWD i osadzony w kieleckim więzieniu. 8 czerwca 1945 roku został skazany na karę śmierci wyrokiem Sądu Wojskowego z Łodzi. Uwolniony podczas akcji na kieleckie więzienie w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 roku przez oddział Antoniego Hedy „Szarego”, zmarł na serce w czasie ucieczki niedaleko więzienia.

Antoni Żółkiewski upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.