08listopada 2018

Czytanie “Pana Tadusza” na Wzgórzu Zamkowym

8 listopada 2018 r. młodzież zaprezentuje  na sali konferencyjnej OMPiO fragmenty naszej narodowej epopei. Dziesięć osób przeczyta dziesięć wybranych fragmentów „Pana Tadeusza”, by słowami Adama Mickiewicza opowiedzieć o marzeniu Polaków o wolności.

Wydarzenie  to część projektu, zatytułowanego „Centrum polszczyzny”, realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, we współpracy z sześcioma placówkami ponadgimnazjalnymi w Kielcach oraz Powiatowym Zespołem Szkół w Chęcinach.

Celem projektu jest upowszechnianie wśród młodzieży idei humanistycznych i patriotycznych oraz popularyzowanie ojczystej literatury.