23listopada 2018

Otwarcie nowej ekspozycji stałej w karcerach i piwnicach dawnego kieleckiego więzienia

23 listopada 2018 r. w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej odbędzie się otwarcie nowej ekspozycji stałej w karcerach i piwnicach dawnego kieleckiego więzienia dedykowanej bohaterom podziemia niepodległościowego 1939-56 Kielecczyzny.

Uroczystość otwarcia z oprowadzaniem dyrektorskim odbędzie się w piątek 23 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w OMPiO, ul. Zamkowa 3 w Kielcach.

Zmiana ekspozycja była możliwa dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z programu “Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”.