20lutego 2022

Ogłoszenie wyników konkursu “Historia z mojej pamięci”

Ogłoszenie wyników II edycji Konkursu Wspomnień „Historii z mojej pamięci” nastąpi do 22 lutego 2022 r. O miejscu i sposobie ogłoszenia wyników Organizatorzy będą informowali telefonicznie i na stronie internetowej.

Prace konkursowe należy dostarczyć (przesłać lub przynieść) do 30 stycznia 2022 roku na adres: Wzgórze Zamkowe, ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce lub adres mail: sekretariat@zamkowa3.pl

Regulamin konkursu:

KONKURS WSPOMNIEŃ “HISTORIA Z MOJEJ PAMIĘCI”