20lutego 2019

Sowieci jako honorowi obywatele Kielc?

W latach 1968-1980 uchwałami Miejskiej Rady Narodowej tytuł honorowego obywatela Kielc uzyskało 31 sowieckich żołnierzy. Po latach okupacji niemieckiej, w styczniu 1945 roku I Front Ukraiński pod dowództwem marszałka Iwana Koniewa wkroczył do regionu świętokrzyskiego. 15 stycznia zdobył Kielce. Historycy do dziś toczą spór o to, czy było to faktyczne wyzwolenie, czy też kolejne zniewolenie i zmiana okupacji. Czy wobec tego sowieccy żołnierze powinni być honorowymi obywatelami miasta?
Zapraszamy na wykład dr. Ryszarda Śmietanki-Kruszelnickiego z kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.

*****
WSTĘP WOLNY