10maja 2019

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

W dniach 10-12 maja 2019 zapraszamy na bezpłatne zwiedzanie Wzgórza Zamkowego w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Wzgórze Zamkowe powstało w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap I”.  Projekt ten uzyskał dofinansowanie, w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.