ZZA DRUTÓW GETTA W KIELCACH

Znajdą się w niej listy, które z getta do rodziny w Szwajcarii pisała wiedeńska Żydówka Gertruda Zeisler, wspomnienia Alice Birnhak z Nowego Jorku, kielczanki (z domu Strumw), która przeżyła getto oraz prezentacja stu zdjęć, które pozostały w jednym z domów na terenie getta po nieznanej z nazwiska rodzinie żydowskiej, a odnalezione zostały po kilkudziesięciu latach.

Listy i wspomnienia zebrał i opracował redaktor Jerzy Daniel. Małgorzata Jarońska udostępniła zdjęcia, która po latach odnalazła zachowane na strychu rodzinnego domu przy ulicy Przecznica w Kielcach po likwidacji getta.