Orzeł Biały

Pismo 2 Korpusu, którego pierwszy numer ukazał się w grudniu 1940 r. Czasopismo komentowało bieżące wydarzenia na scenie politycznej, społecznej, kulturalnej. Publikowano artykuły o treści patriotycznej. Pismo wydawane było przez Wojskowe Biuro Propagandy i Oświaty Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, początkowo w Buzułuku, a następnie w Jungi-Juł pod Taszkentem. Tygodnik zaangażowany był w kampanię agitacyjną na rzecz powołania gen. Kazimierza Sosnkowskiego na stanowisko Naczelnego Wodza, po katastrofie gibraltarskiej 4 lipca 1943 r., w której zginął gen. Władysław Sikorski.Po wojnie pismo wydawano w Londynie, a ostatni numer ukazał się w 1959 roku. Z pismem związana była seria książek Biblioteka Orła Białego.