SP nr 5 im. S.Artwińskiego w Kielcach

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Kielcach wzięli udział w zajęciach: “Od niepodległości do niepodległości”, oraz zwiedzili naszą ekspozycję.