Świetlica Plus

22 stycznia 2019 r. uczniowie klas I-VI z Świetlicy Plus w Kielcach wzięli udział w zajęciach o naszej małej ojczyźnie.