Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Kielcach

Wychowankowie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach zwiedzili naszą ekspozycję oraz wzięli udział w zajęciach, na których poznali Legendę o powstaniu Kielc.