SP nr 11

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Kielcach wzięli udział w zajęciach poświęconych polskim symbolom narodowym.