Szkoła Podstawowa nr 2 w Kielcach

Dwie klasy szóste wzięły dziś udział w wiosennej edycji Projektu Edukacja w Miejscach Pamięci w ramach, którego uczestniczyli w zajęciach w OMPiO oraz IKSiDzie, a także zwiedzili najciekawsze miejsca w centrum miasta.