SP nr 11, SP nr 33

Dwie klasy pierwsze Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach uczestniczyli dziś w zajęciach poświęconych Naszym symbolom narodowym, natomiast wychowankowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Kielcach wzięli udział w zajęciach w ramach projektu Edukacja w Miejscach Pamięci.