“Tragizm wojny i okupacji – w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej”

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach oraz Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach organizują Międzyszkolny Projekt Edukacyjny  “Tragizm wojny i okupacji – w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej”, który ma na celu pogłębić wiedzę na temat wydarzeń związanych z II wojną światową, zapoznać uczniów z rolą Kielczan i mieszkańców regionu w obronie kraju, ukazać realia życia codziennego w okupowanych Kielcach oraz zwrócić uwagę na miejsca upamiętniające wybuch II wojny światowej w Kielcach.

Udział w projekcie zgłosiły:

– Szkoła Podstawowa nr 5,

– Szkoła Podstawowa nr 11 (dwie drużyny)

– Szkoła Podstawowa nr 13

– Szkoła Podstawowa nr 22

– Szkoła Podstawowa nr 24

– Szkoła Podstawowa nr 25

– Szkoła Podstawowa nr 28

– Zespół Szkół Elektrycznych

– VII Liceum Ogólnokształcące w Kielcach (dwie drużyny)

Dziś w OMPiO odbyło się spotkanie w ramach ww. projektu podczas, którego nastąpiło przedstawienie przez organizatorów zaplanowanych działań projektowych, wybór przez grupy zagadnień do zespołowego opracowania dotyczących bitew, dowódców i sytuacji Polaków w okupowanym kraju, warsztaty dla zgłoszonych zespołów uczniowskich i nauczycieli na temat pracy metodą projektu edukacyjnego.

Kolejne działania w ramach projektu:

21 maja 2019 r., godz. 9.00-12.00 gra miejska w formie konkursu dla grup projektowych „Śladami bohaterów II wojny światowej po Kielcach”,

4 czerwca 2019 r., godz. 9.00-12.00 aktywne zwiedzanie ekspozycji OMPiO pt. „Życie w okupowanych Kielcach” oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli,

26 września 2019 r., godz. 9.00-12.00 konferencja edukacyjna pt. „W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej – wojna obronna Polski we wrześniu 1939 r.”, podczas której grupy projektowe uczniów zaprezentują efekty swoich prac zespołowych, podsumowanie wyników gry miejskiej przeprowadzonej w formie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród zwycięskim drużynom,

wrzesień/październik 2019 r. wycieczka edukacyjna dla uczestników Projektu do Krakowa – historycznej siedziby Generalnego Gubernatorstwa.