75 rocznica zamachu na Wittka

Z okazji 75. rocznicy udanego zamachu na Franza Wittka, szefa siatki agentów Gestapo, który przeprowadzili żołnierze Armii Krajowej, w OMPiO odbyły się zajęcia poświęcone pamięci bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego. Brały w nich udział dwie klasy szóste ze Szkoły Podstawowej nr 15 i nr 24 w Kielcach. Następnie na ulicy Zamkowej uformowana została kolumna uczestników uroczystości. Na czele kolumny wystąpił oddział wystawiony przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA” w charakterze kompanii honorowej. Kolumna przeszła na ulicę Solną gdzie  o godz. 11.00 odbyły się główne uroczystości zakończone salwą honorową.