SP 31

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 41 w Kielcach wzięli udział w zajęciach w ramach projektu Edukacja w Miejscach Pamięci.