Tragizm wojny i okupacji

Uczniowie kieleckich szkół podstawowych oraz średnich wzięli dziś udział  w aktywnym zwiedzaniu i warsztatach poświęconych II wojnie światowej na Kielecczyźnie w ramach Międzyszkolnego Projektu Edukacyjnego  „Tragizm wojny i okupacji – w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej” organizowanego przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach oraz Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach.