Jan Mojecki, goście z USA

2 lipca 2019 r. ekspozycję OMPiO zwiedził brat Romana Mojeckiego ps. “Róg” – Jan Mojecki wraz z rodziną. Po zwiedzeniu karcerów złożono znicz pod tablicą Romana Mojeckiego na Murze Pamięci. W tym samym dniu ekspozycję OMPiO odwiedziła grupa turystów z USA (Illinois, Texas).

Zapraszamy do galerii zdjęć: