Wycieczka z Pińczowa

70 młodych osób zwiedziło dziś ekspozycję OMPiO.