SP nr 15, SP nr 8

Uczniowie Szkół Podstawowych nr 8 i nr 15 wzięli dziś udział w zajęciach w ramach projektu Edukacja w Miejscach Pamięci.