SP nr 9, SP nr 15, SP nr 12

Uczniowie Szkół Podstawowych nr 9 i nr 15 wzięli dziś udział w zajęciach w ramach projektu Edukacja w Miejscach Pamięci. Wychowankowie Szkoły Podstawowej nr 12 uczestniczyli w zajęciach o obronie Westerplatte w 1939r.