101. rocznica odzyskania niepodległości!

101 lat temu Polska, po 123 latach zaborów, odzyskała niepodległość. 11 listopada 1918 roku podpisano rozejm w Compiègne, który kończył I wojnę światową. Polacy jeszcze przez kilka lat walczyli o ukształtowanie granic II Rzeczpospolitej, ale 11 listopada jest dla nas symbolem odzyskania wolności.  8 listopada 1926 roku  Józef Piłsudski jako prezes ministrów wydał okólnik ustanawiający ten dzień wolnym od pracy dla urzędników państwowych, natomiast rangę święta państwowego nadano Świętu Niepodległości ustawą z dn. 23 kwietnia 1937.

Choć odzyskanie niepodległości przypisywane jest Józefowi Piłsudskiemu, nie dokonałby tego bez swoich żołnierzy, ale także bez innych polityków i dyplomatów, należny tu wymienić choćby: Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wojciecha Korfantego czy Wincentego Witosa. Przywrócenie Polsce wolności  nie byłoby możliwe także bez walk powstańców listopadowych, styczniowych, bez przekazywania pamięci o Rzeczpospolitej przez poetów i pisarzy, a także bez społeczników takich jak Stanisław Staszic. Ważną rolę w tym procesie odegrały także Kielce. 12 sierpnia 1914 roku zdobywając Kielce z I Brygadą Kadrową, Józef Piłsudski rozpoczął walkę o odzyskanie niepodległości.