Przedszkole Sióstr Salezjanek, ZSE im. M. Korpenika, ZSE im. O. Langego

Przedszkolaki z Przedszkola Sióstr Salezjanek poznały dziś legendę o powstaniu Kielc. Odwiedzili nas także uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych im. O. Langego.