Dziękujemy za eksponaty

Prezentowane na naszej  wystawie poświęconej II wojnie światowej przedmioty codziennego użytku, pochodzące z kolekcji  Karola Matczaka, sadownika, regionalisty, społecznika, rekonstruktora, miłośnika starych ciągników i pasjonata historii, trafiły do otwartej w Liskowie k. Kalisza Izby Pamięci.

Karol Matczak, wielki przyjaciel OMPiO, który nieodpłatnie wypożyczył nam przedmioty ze swojej kolekcji,  bardzo mocno zaangażował się w stworzenie w Liskowie ekspozycji “Dziedzictwo Ziemi Liskowskiej”, na którą udostępnił także swoje bogate zbiory.  Sam zainteresowany historią, nie tylko kolekcjonuje pamiątki przeszłością, ale też uczestniczy w wielu historycznych inscenizacjach i rekonstrukcjach. Uważa, że warto, kolekcjonować  pamiątki przeszłości,  mówić o nich młodzieży  i pokazywać po to,  żeby zarażać historią stron rodzinnych innych ludzi. Dlatego bardzo chętnie i nieodpłatnie użyczył nam wiele cennych przedmiotów ze swoich zbiorów. W tym by eksponaty z  jego kolekcji prezentowane były w OMPiO pomógł nam brat kolekcjonera  ppłk. Marcin Matczak, szef szkolenia Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych.

Za cenne uzupełnienie naszej ekspozycji Karolowi i Marcinowi Matczakom serdecznie dziękujemy.